Retreat

Ska göra lite reklam för retreat. Har varit på en femdagars retreat vilket är helt underbart. Skulle du kunna tänka dig att tillsammans med flera andra personer vara helt tyst och inte behöva tänka på något socialt bemötandemönster som att  hälsa när man passerar varandra, kommentera maten man äter tillsammans, ta upp något ämne att prata om även om det är fullständigt ointressant? Samtidigt är man ju inte helt tyst. Vi deltar i regelbundna andakter där vi växelläser texter bl a ur Psaltarens Psalmer som är helt underbara dessutom har man en timmes samtal varje dag med en handledare och får sedan meditera och "lyssna in" vad Herren har att säga och jag lovar HAN säger verkligen saker, ibland blir man fullständigt överraskad och kommer på sig själv med att det där hade jag aldrig kunnat tänka mig, men ändå kommer tankar och funderingar upp i skallen eller som upplevelser i kroppen som man förstår är en del av Herrens tilltal till mig. Till glädje och upprättelse, men också ibland som allvarliga tillsägelser. Man vet aldrig och det är just detta som är så spännande med retreater, det är fullständigt omöjligt att veta i förväg vad som kommer att ske, det enda man kan vara säker på är att det kommer att ske någonting. Pröva på!
Det enda problemet med retreater är att allt det arbetet och det som då får vila under retreatveckan blir man tvungen att ta tag i när man kommer hem sedan, så det blir inte alltid så mycket tid till att blogga och sånt. Men nu hoppas jag att jag hunnit ikapp och det gör inte så mycket. Kroppen har fått den vila som behövdes och som också hör till retreaten och det är tillräckligt bra även om det inte är så mycket psykiskt och själslig vila under en retreat. Det är ingen semester, det är retreat.

RSS 2.0